Przeglądy budowlane Mszczonów Przegląd, żyrardowski Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy szybko i fachowo.96-320 Rzezczypospolitej 1 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Mszczonów. Przeglądy roczne Mszczonów, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Mszczonów, ekspertyzy Józef Grzegorz Górka zofia.krukowska@mszczonow.pl urzad.miejski@mszczonow.pl Urząd Miejski 46 8582843

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów posiadających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Mszczonów
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Mszczonów
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Mszczonów
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Mszczonów
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Mszczonów

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Mszczonów
kontrole techniczne budynków Mszczonów

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Mszczonów Portal Mszczonów Miasto Mszczonów Przeglądy techniczne Mszczonów Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku